Udregning af BMI / Hvordan beregner man bmi

BMI beregnes ved hjælp af en simpel formel.

Udregning af BMI

BMI er et mål af højde i forhold til vægt, hvilket resulterer i et indekstal, der angiver forholdet mellem vægt og kvadratisk højde (kg/m2).

Traditionel BMI

BMI beregnes ved at dividere vægt (kg) med kvadratet af højden (kg/m2). BMI er den mest populære og praktiske vægtbaserede indikator til måling af overvægt og undervægt.

En nem måde at beregne et traditionelt BMI på er at dividere vægten to gange med højden. For eksempel er 77 kg / 1,77 m / 1,77 m omkring 24,6.

En ny måde at beregne BMI på

Der er forskellige meninger, når det kommer til sandheden af det traditionelle BMI. Matematiker Nick Trefethen fra University of Oxford har udviklet en ny formel til beregning af BMI, der ifølge ham tager hensyn til bl.a. forvrængning som følge af højden.

I Trefethens formel er vægtkoefficienten kvadratroden af den gennemsnitlige menneskelige højde, 1,69m. Han forklarer styrken af 2,5 i, at mennesker ikke er todimensionelle, så vægt bør heller ikke måles på dette grundlag.

Traditionel matematisk formel

`"BMI" = "Vægt[kg]" / ("Længde[m]"^2)`

Ny matematisk formel

`"Ny BMI" = "1,3 Vægt[kg]" / ("Længde[m]"^"2,5")`

Kilder og mere information
  1. Nick Trefethen: BMI
  2. BMI: Does the Body Mass Index need fixing

Du er måske også interesseret i