Morarenteberegneren

Brug morarenterberegneren til at finde frem til rentebeløbet, hvis der betales en faktura f.eks. en uge forsinket.

Morarenterberegneren

%

Morarenter er , når betalingen er forsinket dage.

Brug af morarenterberegneren

Indtast en dato i morarenterberegneren (f.eks. dagen efter forfaldsdatoen for fakturaen), hvor beregningen begynder, og datoen for, hvornår beløbet skal betales.

Morarenter

Morarente er en rente, som skyldneren er forpligtet til at betale, når betalingen er forsinket og ikke er betalt til det i låneaftalen krævede tidspunkt. Den nuværende strafrentesats er 7 procentpoint højere end referencesatsen, der offentliggøres hvert andet år af Den Europæiske Centralbank (finsk lov 340/2002).

Der påløber strafrenter fra dagen efter forfaldsdatoen i form af betalinger, der har fået forfaldsdato. Hvis der ikke er angivet en bindende forfaldsdato, begynder betaling af renter 30 dage efter datoen for afsendelse af kreditors faktura eller dagen, hvor beløbet blev krævet.

Kilder og mere information
  1. Wikipedia: morarente
  2. Wikipedia: årlige omkostninger i procent

Du er måske også interesseret i