Areal, Hektar og Are omregner

Brug arealomregner til nemt at omregne forskellige arealenheder. For eksempel er 1 hektar 100 are.

Areal omgrener

Omregningstabel: Areal omgrener

Omregningstabellen viser, hvor meget én kvadratmeter (m²) er i forskellige enheder.

Metrisk

VærdiEnhed
1E+28Barn (b)
1000000Kvadratmillimeter (mm²)
10000Kvadratcentimeter (cm²)
100Kvadratdecimeter (dm²)
1Kvadratmeter (m²)
0,01Are (a)
0,001Decare
0,0001Hektar (ha)
1E-06Kvadratkilometer (km²)

Britisk og amerikansk

VærdiEnhed
1549,90700558Kvadrattomme
10,7639104167Kvadratfod (ft²)
1,1959900463Kvadratyard (yd²)
0,198838781516Perken
0,107639104167Kvadrat
0,0395368651615firkantet stang
0,000988421629037Rood
0,000247105381467Hektar
1,54440869996E-06Bydel
3,86102158593E-07Kvadratmile
1,07250601864E-08Bydel

Forældet finsk

VærdiEnhed
2,834177918Kvadratisk ell
0,011344299Kannunala
0,00649350649Kapanala
0,0004058441558Panninala
0,0002025726729Tynnyrinala

Til sammenligning

VærdiEnhed
0,005109616605Tennisbane (2 spillere)
0,003833376906Tennisbane (4 spillere)
0,0001360544218Fodboldbane
0,000625Rai