Middel-, median- og tilstandsberegner

Brug denne beregner til nemt at beregne den aritmetiske middelværdi, median og tilstand af tal.

Middel-, median- og tilstandsberegner

Indtast alle tal adskilt med et komma (,). Brug punktum (.) som decimalkomma. For eksempel: 4.9, 2.2, 4, 6, 6.8, 5, 6, 6.

Antal figurer
Middel
median
Mode
Figurer i stigende rækkefølge

Middel-, median- og tilstandsberegner

Middel-, median- og modeberegneren hjælper dig med at løse statistiske problemer. Dette gør det let at beregne middelværdi, median og tilstand. Du kan bruge beregneren til at beregne f.eks. gennemsnitskarakteren på et skolerapport.

Du er måske også interesseret i