Areal af trekant beregner, side- og vinkelberegne

Brug dennebelommeregner til at løse de ukendte vinkler, sider og areal af en trekant ved at angive tre kendte værdier.

Areal af trekant beregner, side- og vinkelberegne

triangle

Areal af trekant beregner, side- og vinkelberegne

Brug trekantsberegneren til løsning af de ukendte vinkler, sider og areal af en trekant ved angivelse af 3 kendte værdier.

Sidernes længder skal være i samme enhed. For eksempel er det ikke muligt at løse en trekant, hvor siderne er 8 m, 90 cm og 2 000 mm. For at løse en sådan trekant skal længderne af siderne konvertere angives i samme enhed.

Længderne af siderne skal være positive, og vinklerne skal være større end 0° og mindre end 180°.

Når tre sider er kendt (SSS), kan der dannes en individuel løsning. En umulig løsning er givet, hvis den længste side er længere end summen af de to andre sider.

Når to vinkler og en side er kendt (ASA), kan der altid dannes en individuel løsning, når summen af de angivne vinkler er mindre end 180°.

Når to sider og vinklen mellem dem er kendt (SAS), kan der altid leveres en individuel løsning.

Når to sider og vinklen modsat den ene side er kendt (SSA), kan resultatet enten være umuligt eller en individuel løsning eller to løsninger.

Kilder og mere information
  1. Wikipedia: trekant
  2. Wikipedia: cosinusrelation
  3. Wikipedia: sinussetning